user preferences

New Events

Balkans Region

no event posted in the last week
Recent articles by Federacija za anarhistično organiziranje

image10 years of the Balkan Anarchist Bookfair 1 comments

imageProgramme for BAB 2013 0 comments

imageSecond Call for Balkan Anarchist Bookfair 2013 0 comments

Recent Articles about Balkans Region Community struggles

Οι φασίστες μ&#... Jan 15 18 by "Μαύρο και Κόκκινο"

Revueltas masivas en Eslovenia Jan 07 13 by Federacija za anarhistično organiziranje

Μαζικές εξεγ ... Dec 18 12 by Ομοσπονδία για την Αναρχική Οργάνωση Σλοβενίας

Ne diskriminiramo, vsi so gotovi!

category balkans region | community struggles | press release author Monday December 17, 2012 22:22author by Federacija za anarhistično organiziranje - FAO-Slovenijaauthor email inter at a-federacija dot org Report this post to the editors

Na tisoče ljudi je zasedlo ulice v centru mesta in jasno sporočilo: Ne diskriminiramo, vsi so gotovi! [English] [Italiano]
vstaja_slovenija003.jpg


Ne diskriminiramo, vsi so gotovi!


V zadnjih dneh je zgodovina z vso silo trečila tudi k nam. Z vstajo v Mariboru se je začelo nekaj, za kar so mnogi mislili, da je pri nas nemogoče: ljudstvo se je samoorganiziralo, svojega lokalnega erifa stisnilo v kot in prisililo v beg, hkrati pa prigalo iskro irega upora zoper politično-ekonomsko elito in kapitalistični sistem. Nimamo kristalne krogle, da bi napovedali, kaj bo sledilo, vemo pa, da nam romantiziranje in naivnost ne bosta pomagala prav nič, organiziranost in pogum pa precej.

Od spodaj navzgor in od periferije proti centru

Protest se je raziril na vse konce in kraje in se razvil v vseslovensko vstajo proti oblastnikom in obstoječemu redu. Vsak kraj v svojem narečju politikom sporoča, da so gotovi. Ravno decentralizacija upora in dejstvo, da le-ta ni organiziran od zgoraj, s strani voditeljev, ampak od spodaj, s strani ljudi, ki jih nihče ne predstavlja, je ena od ključnih značilnosti dosedanjega razvoja dogodkov. Da bi ohranili ljudsko solidarnost in preprečili uzurpacijo vstaje s strani političnega razreda, je treba to decentralizacijo spodbujati, krepiti in braniti!

Policija povsod, pravice nikjer

Policijska brutalnost na protestih ni nikakrno presenečenje. Preseneča gojenje iluzij o tem, da se nam bodo policisti pridruili. e res, da policija ni primarna tarča te vstaje in da spopad med policijo in protestniki ni njen končni in edini horizont. Tarča v tem konfliktu je kapitalističen in političen razred ter celoten sistem kot tak. Je pa tudi res, da policija ni na zaveznik, saj zaradi svoje sistemske vloge nikjer in nikdar ni zaveznik vstaje. Spomnimo: policija je represivni aparat drave, katerega strukturna funkcija je branjenje obstoječega reda in interesov vladajočega razreda. Pa naj bodo pod uniformami e tako izkoričani posamezniki! Dokler bodo izpolnjevali ukaze efov, bodo policisti. Ko jih ne bodo več, bodo lahko del vstaje. Gojiti iluzije o tem, da so na nai strani, je zato skrajno naivno. Mar je bilo njihovo posredovanje na dosedanjih protestih res tako zgledno, kot ga nekateri prikazujejo, in res v interesu ljudi na ulicah? Smo e pozabili na brutalno razbijanje mariborskih protestov in gronje Gorenaka, da bodo polovili vse organizatorje ilegalnih protestov?

al ne preseneča niti moraliziranje o izgrednikih in nasilju, ki se je razpaslo po virtualnih socialnih omrejih. Vlada in mediji so nam vrgli kost, ki so jo nekateri takoj pograbili. Kaj je 10 razbitih oken, polomljena vrata mestne hie, razruvana tlakovana granitna cesta v primerjavi s sistemskim strukturnim nasiljem drave? Brezperspektivnost mladine, brezposelnost, prekarnost, ukinjanje tipendij, malic, zmanjevanje tevila vzgojiteljev v vrtcih, zmanjevanje pravic iz koarice zdravstvenega zavarovanja, zmanjevanje sredstev za izobraevanje in raziskovanje, siljenje ljudi k poznejemu upokojevanju, nianje plač, pokojnin, tevila prostih dni, pomanjkanje neprofitnih stanovanj, ivljenja mladih v najemnikih stanovanjih ali s stari do pozne starosti, kratenje pravic homoseksualcem, migrantom, enskam, pripadnikom ne-prevladujočih religij ter narodnosti in e bi lahko natevali. Pa se sploh e nismo dotaknili korupcije, nepotizma in klientelizma ter kriminalitete vladajoče elite. Silijo nas, da delamo vedno več, sadove naega dela pa si vsakič znova prisvaja kapitalistični razred. Ta sistem namreč temelji na eksploataciji. Povejte nam zdaj, kdo torej nad kom izvaja nasilje? Kako si drznemo obsojati ljudi, ki so jim ukradli prihodnost? Mladi so jezni in nimajo več česa izgubiti. Zato jih nehajte obsojati; skupaj moramo preusmeriti pozornost na resnične probleme.

e bolj nevarno je pozivanje k samo-represiji in sodelovanju s policijo. Mar v dananji drubi ni e dovolj nadzora, varnostnih kamer in represije? Bomo zdaj mi tisti, ki bomo pomagali policiji iskati izgrednike, ji jih predajali in tevilne mlade na ta način izključili iz vstaje? Sodelovanje s policijo je pljuvanje v lastno skledo, obsojanje mladih, ki svoja staliča izraajo na bolj direktne načine, pa vodi v blokiranje potencialov protesta. Danes oblast kot nasilje označuje razbijanje stekel, kaj kmalu lahko ista oznaka doleti vsakrno obliko protesta, ki ne bo prijavljen, pasiven in kot tak povsem benigen. Za sistem, ki nas leto za letom poniuje, ropa in zatira, smo vsi izgredniki.

Na tem mestu zato e enkrat izraamo polno solidarnost z vsemi priprtimi, zahtevamo njihovo takojnjo izpustitev, konec sodnega in medijskega preganjanja ter odpis vseh kazni, ki so jih ljudje zaradi sodelovanja na protestih e prejeli.

Oblast ljudem, ne pa strankam

Po začetnem spontanem vrveu vstaje, kjer je do izraza prila kreativnost ljudskih mnoic, se je odprl prostor tudi za dodatne strateke premisleke. Da bi se vstaja lahko razvila v drubeno gibanje s konkretnimi zahtevami, cilji in vizijami, je treba najti načine za artikulacijo zahtev, ki se znotraj vstaje pojavljajo, in organizacijsko obliko, ki bo to omogočala. Brez tega se bo vstaja razvodenela, stvari pa bodo ostale nespremenjene.

V smislu podajanja zahtev je treba iti korak za korakom in začeti z zahtevami, ki so bile znotraj vstaje e izpostavljene. Ohraniti je treba socialo, javno zdravstvo in olstvo ter delavske pravice. A to ne pomeni, da se borimo za staro pravdo. Medtem ko si ne pustimo vzeti pravic, pridobljenih v stoletnih bojih, moramo imeti v mislih tudi dolgoročno perspektivo. Dokler obstajata drava in kapital, se bodo tudi znotraj javnega olstva, zdravstva in sociale ponavljali vzorci izkoričanja in zatiranja. Zato se moramo samoorganizirati tudi na teh področjih in se nehati pogajati za drobtinice. Pravice so izborjene, ne podeljene!

Morda se bo del skorumpirane politične elite sprijaznil z dejstvom, da je gotov in zapustil politično prizoriče. A nadomestili ga bodo novi, ki bodo ponovno, čeprav jim za to ne bomo dali nobene legitimnosti, sprejemali odločitve v naem imenu. Njihovi interesi niso nai, to nam vsak dan dokazujejo s tevilnimi primeri nepotizma in korupcije ter sprejemanjem reform in proti-kriznih zakonov, ki nas potiskajo e globlje na in čez rob drube. Zato morajo oditi vsi, od prvega do zadnjega. Naivno pa bi bilo verjeti, da nekje obstajajo čisti, nepokvarjeni ljudje, ki nam hočejo samo dobro in nas bodo popeljali iz krize, samo na volitvah jim moramo zaupati svoj glas. Politično-ekonomski sistem s svojo avtoritarnostjo in hierarhičnostjo onemogoča, da bi lahko iveli neodtujeno, skladno z naimi eljami in potrebami. Dokler obstaja kapitalizem, kjer manjina vlada večini in jo potiska na ekonomsko in socialno dno, bodo naa ivljenja prazna. Če se ne upremo in si izborimo alternativo, nam bo vedno nekdo vladal; patriarhi v gospodinjstvih, dekani in tudentski funkcionarji na fakultetah, efi v slubah in politiki v vladi. Lana demokracija, ki nam jo ponujajo na volitvah, ni edina mona oblika organizacije drubenega ivljenja.

Organizirajmo se kjer delamo, ivimo, tudiramo

Da bi vstaja in njene zahteve proizvedla tudi dejansko drubeno moč, se je treba samoorganizirati. Ko govorimo o organizaciji vstaje seveda mislimo na načine, ki bodo drugačni od drubeno-političnega organiziranja, kot ga poznamo. Organizirati se je treba od spodaj, brez hierarhije in voditeljev, povsod, kjer smo izkoričani in zatirani: v naih soseskah, na delovnih mestih, v izobraevalnih ustanovah. Kmetje se moramo povezati v zadruge, zadruge se morajo povezati z urbanim okoljem. Samoorganizacija naj bo spontana in kreativna, razvija naj svobodne odnose in vzpostavlja strukture, ki bodo omogočali polno emancipacijo posameznikov. Sledi naj se principom neposredne demokracije, vzajemne solidarnosti, neavtoritarnosti, antifaizma.

Za izhodično metodo tovrstnega organiziranja predlagamo institut direktno-demokratične skupčine, ki so jo v teh letih prakticirala vstajnika gibanja po vsem svetu. Lahko se organiziramo lokalno v majhne skupine in skupaj oblikujemo prihodnost prek spoznavanja naih potreb in s tem potreb mesta, vasi. Skupaj lahko oblikujemo predloge in odkrivamo nae potenciale, da v veliki meri tudi sami uresničimo te predloge. Tako bomo oblikovali sestrstvo in bratstvo ter enotnost, kjer je za vse vse, za tiste, ki bi eleli vladati, pa nič.

Za naslednji korak pa predlagamo medsebojno povezovanje teh skupin in vzpostavitev organov te razprene, razvijajoče se vstaje. Predlagamo, da se na podlagi skupnih principov zdruimo v fronto skupin/organizacij in posameznikov/ic. Ta fronta naj bo ideoloko nezamejena in vključujoča, temelji naj na skupnih zahtevah. Organizirana pa naj bo horizontalno, brez osrednjih teles in funkcionarjev, temelji naj na avtonomiji skupin in posameznikov ter direktno-demokratičnem odločanju.

Vse skupine, organizacije, posameznike in posameznice, ki se vam zdi to dobra ideja, zato pozivamo, da se v svojih lokalnih okoljih zdruujemo v odprtih skupčinah, ki se lahko kasneje poveejo med seboj. Vzemimo si skupaj nazaj svoja ivljenja!


Z ulic in trgov, 6. december 2012

Alternativa obstaja
Anarhistična Fronta Posavje [ AFP ]
Anarhistična pobuda Ljubljana [ APL ]
Avtonomna skupina Koprive
Organizirana skupnost anarhistov Zasavje [ OSA ]
Tovariija anarhistk/ov Maribor [ TAM ]

Related Link: http://www.a-federacija.org
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!
2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]