Anarkismo.net     http://www.anarkismo.net

Bloedbad en revolutie in Libie

category noord-afrika | community struggles | news report author Wednesday March 02, 2011 17:43author by Mazen Kamalmaz - (Syrisch anarchist)author email mazen2190 at gmail dot com

Oproep tot solidariteit

Het nieuws dat uit Libie komt is heel schokkend. Qaddafi's regime veroorzaakt een verschrikkelijk bloedbad tegen de massa's in opstand, de huurmoordenaars (het equivalent van de baltajia van Mubarak's regime) die door Qaddafi's regime zijn gerekruteerd openen, naast het reguliere leger en veiligheidskrachten, het vuur of ongewapende Libische mensen of, in sommige gevallen, gewapend met slechts zeer lichte vuurwapens. [English]
libya.jpg


Een anarchistische roep tot solidaritei

Bloedbad en revolutie in Libie


Het nieuws dat uit Libie komt is heel schokkend. Qaddafi's regime veroorzaakt een verschrikkelijk bloedbad tegen de massa's in opstand, de huurmoordenaars (het equivalent van de baltajia van Mubarak's regime) die door Qaddafi's regime zijn gerekruteerd openen, naast het reguliere leger en veiligheidskrachten, het vuur of ongewapende Libische mensen of, in sommige gevallen, gewapend met slechts zeer lichte vuurwapens. De repressieve krachten van het regime gebruiken niet alleen vuurwapens, maar ook artillerie, tanks, jachtvliegtuigen en helikopters van schepen. In een militaire zin kan dit geen oorlog zijn. In feite is het slechts een verschrikkelijk bloedbad dat door Qaddafi's regime wordt aangericht, onder toezicht van de imperialistische machten in Europa en de VS maar, zoals altijd, zijn deze machten slechts geinteresseerd in olie en geld, slechts inwinst, niet in mensenrechten of zelfs mensenlevens.

Europese regeringen voeren nu samen met de VS een zeer schandelijke stilte uit, die meer vocaal is dan enige mogelijke verklaring. In de kern steunen ze de moordenaars, de dictatuur, tegen de opstandige massa's, zoals ze deden in Tunesie en Egypte, om slechts van kant te wisselen als de triomf van de revolutie onvermijdelijk wordt. En dit is geen geheim. Het gaat allemaal om olie en geld, die in handen moeten worden gehouden van dictators, niet van de volkeren. En zoals eerder gebeurde in Bahrein, Tunesie en Egypte komen de meeste van de anti-oproer wapens en hun munitie die door de krachten van de regimes worden gebruikt om te moorden en het volk te onderdrukken van Europese of Amerikaanse bedrijven. Twee nachten geleden bedreigde de zoon van de Libische dictator de massa's en gisteren voerden zijn moordenaars zijn dreigement uit. Libie onder de heerschappij van het Qaddafi regime is een perfect voorbeeld van een totalitair regime, zoals het regime dat in George Orwell's boek "1984" de maatschappij onderdrukte. Nu voert "big brother" een echte oorlog uit tegen zijn eigen volk, of om nauwkeuriger te zijn, voert een bloedige slachting uit tegen Libiers in opstand. En opnieuw proberen ze fundamentalisten als een zondebok te gebruiken. Het is niet een gevecht tussen fundamentalisten en het regime - het gevecht gaat tussen de massa's en de dictatuur.

Dit is slechts een schandalige manipulatie van de werkelijkheid, een schandelijke poging om niet alleen de repressie van het regime te rechtvaardigen, maar ook diens brutale misdaden, terwijl in feite niets, helemaal niets de misdaden van het Qaddafi regime, het gebruik van tanks en jachtvliegtuigen tegen ongewapende massa's, waaronder kinderen en hun moeders, kan rechtvaardigen.

Wij anarchisten en libertaire mensen willen de mogelijkheden dat enige repressieve macht - islamistisch of anderszins - er in zou kunnen slagen de revolutie over te nemen niet onderschatten, maar in dit opzicht geven we niet de voorkeur aan niet-religieuze repressieve machten boven religieuze repressieve machten. We kiezen voor de echte vrijheid van de massa's, voor een vrije, zelfbestuurde maatschappij die van onderop vrij en vrijwillig wordt georganiseerd. Ten aanzien van zulke mogelijkheden zien we als enige geschikte reactie directe actie van het volk, uitgevoerd door vrije massa's, niet door enig type van zulke brutale repressie die door zo'n barbaarse dictatuur wordt toegepast. Hier zijn wat nieuws en commentaren van de blog van een anarchistische Libische kameraad (alleen in het Arabisch). Het blog adres is: http://saoudsalem.maktoobblog.com.


Mazen Kamalmaz
Syrisch anarchist

Vertaling naar het Nederlands door a-infos-nl

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

http://www.anarkismo.net/article/18909

Anarkismo.net is a international anarchist-communist news service