user preferences

New Events

International

no event posted in the last week

Den eneste løsning: fuld bevægelsesfrihed for migranter!

category international | migrationen / racisme | policy statement author Thursday September 16, 2010 16:33author by Europæiske Anarkismo-organisationer Report this post to the editors
Som internationalister er vi modstandere af enhver grænse eller mur mellem folk, og vi modsætter os forstærkningen af Europas grænser. Vi kæmper imod enhver form for racisme og chauvinisme, både fordi de splitter og svækker arbejderklassen, og fordi de i sig selv udgør en destruktiv kræft. Vi godtager ingen former for diskrimination, hverken med udgangspunkt i juridisk status eller hudfarve. [Français] [English] [Norsk] [Italiano] [Čeština] [Ελληνικά] [Nederlands]
afficheen_sm.jpg


Den eneste løsning: fuld bevægelsesfrihed for migranter!

Fulde rettigheder til papirløse arbejdere!


I de seneste år har fremmedfrygt, racisme og frygt for de økonomiske følger af indvandring i stigende grad domineret de politiske debatter i mange europæiske lande.

Migration er en uundgåelig konsekvens af de økonomiske og militære politikker, som er blevet ført af de europæiske stater. For millioner af mennesker er det blevet umuligt at opnå et værdigt liv i deres hjemlande. De omfattende tiltag for at forhindre indvandringen og de medfølgende skræmmekampagner er resultatet af racisme og en modvilje mod at tage konsekvenserne af den førte politik på hjemmebanen.

Den økonomiske globaliserings forkæmpere har reageret med en række tiltag, som er rettet mod at forhindre migration. EU har indført en fælles rammelovgivning omkring migration, underskrevet traktater, der regulerer migranters rettigheder, og skærpet kontrollen over EU’s ydre grænser. Den underliggende antagelse har længe været, at ikke-vestlig indvandring skulle bekæmpes, og for at opnå dette har europæiske stater brudt de internationale menneskerettighedskonventioner.

Mennesker med uafklaret status, eller som har fået afslag på deres asylansøgninger, spærres inde over lange perioder og befinder sig i en juridisk gråzone, hvad angår borgerrettigheder og arbejdstilladelse. Kvinder er specielt udsatte og bliver ofre for vold, trusler, isolation og udnyttelse oven i alle de vanskeligheder, som møder alle migranter. Tilbageholdelser og forfølgelser af indvandrere i Europa forårsager uhyre lidelser og skaber en underklasse af mennesker uden rettigheder.

Kombinationen af kapitalens behov for billig arbejdskraft og den usikkerhed, som omgiver illegale migranter, har ført til, at migrantarbejdere i stort omfang påtager sig sort arbejde. Dette bevirker, at der opstår et illegalt arbejdsmarked, hvor arbejderne arbejder under løn- og arbejdsforhold, som er langt værre end tilfældet er for den øvrige arbejderklasse. Resultatet er, at de løn- og arbejdsforhold, som arbejderklassen har tilkæmpet sig over mange år, undermineres. Det er faktisk lykkedes kapitalisterne at bruge migrationspolitikken, ikke til at stoppe indvandringen, men til at skabe en billig arbejdsstyrke uden rettigheder.

EU har været særdeles aktiv i processen omkring lukningen af Europas grænser, med Haag-programmet og dannelsen af et fælles ad hoc-grænsepoliti, Frontex, hvis arbejde er baseret på den grundidé, at migration og indvandrere i sig selv er et samfundsproblem. Frontex, som gennemfører massearrestationer og deportationer, er i vid udstrækning skærmet for demokratisk kontrol og indsigt.

For os som libertære socialister, der kæmper imod staten og alle former for undertrykkelse og udbytning af vores klasse, er det vigtigt at udvikle en grundig analyse af denne sag og finde effektive måder til at bekæmpe fremvæksten af fremmedfrygt, racisme og statens anti-migrationslove og umenneskelige behandling af flygtninge. Vi må også arbejde for at knytte disse kampe sammen med den bredere klassekamp i Europa og dermed genskabe den internationalistiske ånd i arbejderklassens kamporganisationer.

Som internationalister er vi modstandere af enhver grænse eller mur mellem folk, og vi modsætter os forstærkningen af Europas grænser. Vi kæmper imod enhver form for racisme og chauvinisme, både fordi de splitter og svækker arbejderklassen, og fordi de i sig selv udgør en destruktiv kræft. Vi godtager ingen former for diskrimination, hverken med udgangspunkt i juridisk status eller hudfarve.

Som en sammenslutning af libertære organisationer kræver vi:

  • fuld bevægelsesfrihed og lige rettigheder for alle, med særligt fokus på kvindelige migranter;
  • alles ret til at leve og arbejde, med deres familie, i det land, de ønsker;
  • et øjeblikkelig stop for vilkårlige arrestationer og deportationer af illegale migranter;
  • lukning af alle forvaringsanstalter for illegale migranter;
  • fulde borger- og arbejdsrettigheder til alle illegale migranter;
  • afskaffelse af alle repressive fælleseuropæiske traktater og direktiver.

Alternative libertaire (Frankrig)
Workers Solidarity Movement (Irland)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italien)
Motmakt (Norge)
Organisation Socialiste Libertaire (Schweiz)


Libertære Socialister (Danmark) støtter følgende erklæring fra de europæiske Anarkismo-organisationer.

Related Link: http://www.anarkismo.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]