user preferences

New Events

Grækenland / Tyrkiet / Cypern

no event posted in the last week

Solidaritet med de græske arbejderes kamp!

category grækenland / tyrkiet / cypern | økonomi | pressemeddelelse author Monday May 17, 2010 16:18author by Anarkistiske-kommunistiske organisationer Report this post to the editors

Erklæring vedrørende den græske krise

Situationen i Grækenland er en forsmag på de sociale nedskæringer, der venter os alle. Denne politik er blevet vedtaget af alle de etablerede partier – fra ærkekonservative over liberale til socialdemokrater – af alle regeringer og af den globaliserede kapitalismes institutioner. Der er kun én måde at presse denne barbariske kapitalismes politik tilbage på: gennem brede direkte aktioner, gennem udvidelsen af strejkebevægelsen og ved at øge antallet af demonstrationer i hele Europa. [English] [Italiano] [Ελληνικά] [العربية] [Français] [Castellano] [Nederlands] [Čeština]
300_0___20_0_0_0_0_0_greece_1_4_1.jpg


Solidaritet med de græske arbejderes kamp!


Den græske arbejderklasse er vred – og med god grund – over forsøget på at skubbe ansvaret for den græske stats fallit over på arbejdernes skuldre. Vi fastholder i stedet, at det er de internationale finansielle institutioner og Den Europæiske Union, der er ansvarlige. De finansielle institutioner har kastet verden, og især Grækenland, ud i en økonomisk og social krise af historiske dimensioner, som tvinger landene i gæld, og nu klager disse samme institutioner over, at visse stater står i fare for ikke at være i stand til at tilbagebetale deres gæld. Vi fordømmer dette hykleri og siger, at selv om Grækenland – og alle de andre lande – kan tilbagebetale gælden, bør de ikke gøre det: det er op til de ansvarlige for krisen – de finansielle institutioner, ikke arbejderne – at betale for de skader, som denne krise har forårsaget. De græske arbejdstagere gør ret i at nægte at betale deres lands gæld. Vi nægter at betale for deres krise!

Lad os i stedet sætte kapitalisterne i skudlinjen: græske kapitalister genererer nogle af de største avancer i Europa takket være investeringer i de fattigere Balkan-lande, manglende social beskyttelse og kollektivt garanteret mindsteløn for græske arbejdstagere, for ikke at nævne landets gigantiske sorte beskæftigelsesøkonomi og en endnu større udbytning af migrantarbejdere. De græske kapitalister er også meget let beskattet på grund af den svage stat (i det mindste over for de rige) og den store korruption, som tillader svig og skatteunddragelse i massivt omfang. Det er således i lige mål op til de græske kapitalister selv at betale for denne krise.

Vi fordømmer også Den Europæiske Unions holdning. EU blev fremlagt for os som en garanti for fred og solidaritet mellem folkene, men nu viser det sit sande ansigt – nemlig at det fungerer som et ukritisk propaganda-agentur for neoliberalisme, i stik modstrid med begrebet demokrati. Så snart en økonomi kører fast i vanskeligheder, fordamper ethvert foregivende om solidaritet. Så ser vi bebrejdelser og anklager om slaphed fremført mod Grækenland i et fornærmende sprog, der grænser til det racistiske. Det “Europa, der beskytter os”, som liberale og socialdemokrater lovpriste, dengang Lissabon-traktaten skandaløst blev tvunget igennem (navnlig i Frankrig og Irland), lader nu til at være langt væk.

Hvad angår den egentlige beskyttelse, har EU og de finansielle institutioner forenet deres bestræbelser på at tvinge Grækenland til at nedlægge deres offentlige ydelser gennem spareprogrammer, som frembringer mindelser om IMF’s “Strukturtilpasningsprogrammer”: ansættelsesstop, fastfrysning af løn, privatiseringer og øgede moms-afgifter. I dag kræver EU, at pensionsalderen skal hæves til 67 – ikke blot i Grækenland, men også i andre lande – og truer tilmed bistandshjælpen. På denne måde åbner de nye markeder for investorer, samtidig med at de sikrer de rige investorers formuer på bekostning af arbejderklassens grundlæggende interesser. Det er den herskende klasses Europa – et Europa, som vi alle må arbejde sammen om at modsætte os.

Det er derfor, vi opfordrer folk over hele Europa til at tage del i initiativer i solidaritet med den græske arbejderklasse og med fremtidige ofre for bankernes amokløb.

Lad os svare igen med klassesolidaritet imod de værdier om grådighed og selvtilstrækkelighed, som Den Europæiske Union bygger på! Situationen i Grækenland er en forsmag på de sociale nedskæringer, der venter os alle. Denne politik er blevet vedtaget af alle de etablerede partier – fra ærkekonservative over liberale til socialdemokrater – af alle regeringer og af den globaliserede kapitalismes institutioner. Der er kun én måde at presse denne barbariske kapitalismes politik tilbage på: gennem brede direkte aktioner, gennem udvidelsen af strejkebevægelsen og ved at øge antallet af demonstrationer i hele Europa.

Solidaritet med de græske arbejderes kamp!


Alternative Libertaire (Frankrig)
Workers Solidarity Movement (Irland)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italien)
Organisation Socialiste Libertaire (Sweitz)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Sydafrika)
Unión Socialista Libertaria (Peru)
Workers Solidarity Alliance (USA-Canada)
Common Action (USA)
Union communiste libertaire (Québec)
Revista Hombre y Sociedad (Chile)
Melbourne Anarchist Communist Group (Australien)
Miami Autonomy & Solidarity (USA)
Libertære Socialister (Danmark)
Common Action (USA)


6 maj 2010

Related Link: http://www.anarkismo.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]