user preferences

New Events

Řecko / Turecko / Kypr

no event posted in the last week

Solidaritu s bojem pracujících v Řecku!

category Řecko / turecko / kypr | ekonomika | tisková zpráva author Friday May 14, 2010 17:45author by Anarchistické-komunistické organizace Report this post to the editors

Prohlášení k řeckým protestům proti úsporným opatřením diktovaným Evropskou unií a finančními institucemi

Řecko je zkušebním příkladem sociální demontáže, která čeká nás všechny. Tato politika se line všemi institucionálními stranami, od konzervativních po liberální a sociálně demokratické, každou vládou a všemi institucemi globalizovaného kapitalismu. Je jediná cesta, jak zabrzdit tuto politiku barbarského kapitalismu: lidová přímá akce, která rozšíří stávkové hnutí a zvýší počet demonstrací po celé Evropě. [Italiano] [Ελληνικά] [English] [العربية] [Français] [Castellano] [Nederlands] [Dansk]
300_0___20_0_0_0_0_0_greece_1_4.jpg


Solidaritu s bojem pracujících v Řecku!


Řecká pracující třída je naštvaná. A má dobrý důvod, vzhledem k pokusu naložit odpovědnost za bankrot řeckého státu na její bedra. Zastáváme názor, že odpovědné jsou naopak mezinárodní finanční instituce a Evropská unie. Finanční instituce vrhly svět, a obzvláště Řecko, do ekonomické a sociální krize, která nutí země do dluhů, a nyní si ty samé instituce stěžují, že u některých států vzniká riziko, že nebudou schopné splácet své dluhy. Odsuzujeme toto pokrytectví a říkáme, že i kdyby Řecko – a všechny ostatní země – mohlo splácet dluhy, nemělo by tak činit: mělo by to být na těch, kteří jsou za krizi zodpovědní – na finančních institucích, nikoliv na pracujících – aby zaplatily škody způsobené touto krizí. Řečtí pracující mají právo odmítnout splácet dluhy své země. Odmítáme platit za jejich krizi!

Místo toho postavme do první linie kapitalisty: řecký kapitál generuje jeden z největších profitů v Evropě díky svým investicím do chudých balkánských zemí, absenci sociální ochrany, kolektivních záruk a minimální mzdy pro řecké pracující, nemluvě o obrovské černé ekonomice v zemi a neúnosnému vykořisťování imigrantské práce. Řecký kapitál je také velmi mírně zdaněný, kvůli slabosti státu (co se týče bohatých) a závažné korupci, která umožňuje podvody a daňové úniky v masivním měřítku. Tak ať rovným dílem platí za krizi i řečtí kapitalisté.

Odsuzujeme taktéž postoj Evropské unie. EU nám byla prezentována jako domnělá záruka míru a solidarity mezi národy, ale nyní se ukazuje její pravá tvář – ta, kdy hraje roli bezpodmínečné opory neoliberalismu s kompletním popřením představ o demokracii. Jakmile se ekonomika dostane do potíží, všechna předstíraná solidarita je tatam. A tak můžeme vidět Řecko, jak je peskováno a obviňováno z laxnosti urážlivým jazykem, jenž hraničí s rasismem. „Evropa, která nás chrání,“ jak ji velebili liberálové a sociální demokraté v době ostudného vnucování Lisabonské smlouvy (zvlášť ve Francii a v Řecku), se zdá nyní být pryč.

Pokud jde o skutečnou ochranu, spojily finanční instituce a EU své úsilí, aby dovlekly Řecko k vynucené demontáži veřejných služeb prostřednictvím úsporného plánu, který je obdobou „plánů strukturálních úprav“ Mezinárodního měnového fondu: propouštění státních zaměstnanců, zmrazení mezd, privatizace a zvýšení DPH. Dnes požaduje EU, aby byl důchodový věk posunut na 67 let, nejen v Řecku, ale také v dalších zemích, a také hrozí odstranění systému sociální pomoci. Touto cestou se otevírají nové trhy pro investory, při současném zajišťování prostředků bohatých investorů a na úkor základnách zájmů pracující třídy. To je Evropa vládnoucí třídy, ta, které se musíme všichni společnými silami bránit.

To je důvod, proč vyzýváme ke spolupráci napříč Evropou v solidaritě s iniciativou řecké pracující třídy a budoucími oběťmi náporu bank.

Vůči hodnotám nenasytnosti a hrabivosti, na nichž je Evropská unie založena, odpovídáme třídní solidaritou! Řecko je zkušebním příkladem sociální demontáže, která čeká nás všechny. Tato politika se line všemi institucionálními stranami, od konzervativních po liberální a sociálně demokratické, každou vládou a všemi institucemi globalizovaného kapitalismu. Je jediná cesta, jak zabrzdit tuto politiku barbarského kapitalismu: lidová přímá akce, která rozšíří stávkové hnutí a zvýší počet demonstrací po celé Evropě.

Solidaritu s bojem pracujících v Řecku!


Alternative Libertaire (Francie)
Workers Solidarity Movement (Irsko)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Itálie)
Organisation Socialiste Libertaire (Švýcarsko)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Jižní Afrika)
Unión Socialista Libertaria (Peru)
Workers Solidarity Alliance (USA-Kanada)
Common Action (USA)
Union communiste libertaire (Québec, Kanada)
Revista Hombre y Sociedad (Chile)
Melbourne Anarchist Communist Group (Austrálie)
Miami Autonomy & Solidarity (USA)
Libertćre Socialister (Dánsko)
Common Action (USA)

6. května 2010

Překlad - Československá anarchistická federácia (CSAF).

Related Link: http://www.anarkismo.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]