user preferences

New Events

Brazil/Guyana/Suriname/FGuiana

no event posted in the last week

[Brazilie] Oprichting van de Federação Anarquista de São Paulo

category brazil/guyana/suriname/fguiana | anarchistische beweging | persbericht author Monday December 14, 2009 19:23author by Federação Anarquista de São Paulo - FASPauthor email fasp at riseup dot net Report this post to the editors

De Federação Anarquista de São Paulo (FASP - Anarchistische Federatie van Sao Paulo) werd op 18 november 2009 opgericht! Hoewel de organisatie al sinds begin 2008 bestond onder de naam Pro-FASP, werd de organisatie formeel opgericht bij een evenement van afgelopen weekend, dat FASP leden samen bracht met afgevaardigden van de Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ). [Português] [English] [Français] [Italiano]


Oprichting van de Federação Anarquista de São Paulo (FASP)


De Federação Anarquista de São Paulo (FASP - Anarchistische Federatie van São Paulo) werd op 18 november 2009 opgericht! Hoewel de organisatie al sinds begin 2008 bestond onder de naam Pro-FASP, werd de organisatie formeel opgericht bij een evenement van afgelopen weekend, dat FASP leden samen bracht met afgevaardigden van de Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ).

Tijdens de oprichtingsceremonie werd het oprichtingsmanifest van de organisatie voorgelezen, werd een video gepresenteerd waarin militanten berichtten over de theorie en praktijk van dit laatste jaar van activiteiten, en verklaringen van solidariteit van de volgende organisaties werden voorgelezen: de FARJ, Organização Resistência Libertária (ORL), de Federación Anarquista Uruguaya (FAU), de Federação Anarquista Gaúcha (FAG) en Rusga Libertária evenals berichten van een verscheidenheid van individuen.

Ook aanwezig waren militanten van Ativismo ABC en het Ay Carmela centrum, waar het evenement werd gehouden.

Het evenement ging voort met kameraden die spraken over de oprichting, waarbij de nieuw geboren organisatie en diens leden werden verwelkomd. Dit werd gevolgd door een feest, met voedsel en drank.

Tenslotte willen we kort citeren uit het FASP Manifest (zie onder):

We nemen bij het uitroepen van de oprichting van de Federação Anarquista de São Paulo ook de leuzen van andere organisaties over!

Etica, compromisso, liberdade! - Ethiek, betrokkenheid, vrijheid!
Nao ta morto quem peleia! - Degenen die strijden zullen nooit sterven!
Ariba los que luchan! Leve degenen die strijden!

Viva o anarquismo!
Viva a FASP!


Oprichtingsmanifest van de Federação Anarquista de São Paulo (FASP)


Kameraden,

Na iets meer dan een jaar sinds de oproep om een especifismo anarchistische organisatie in São Paulo op te richten, komen we vandaag bijeen om dit stadium van de Pró-Federação Anarquista de São Paulo te beeindigen. Precies 20 maanden geleden besloten enkele kameraden - gemotiveerd door de ervaringen van het georganiseerde anarchisme in Brazilie en gezien de behoefte aan georganiseerde actie door de anarchisten in de volksbewegingen - discussies te beginnen om een especifismo anarchistische organisatie te vormen. Deze discussies leidden tot de eerste Pró-FASP Bijeenkomst, die in juli 2008 werd gehouden, en de Tweede Bijeenkomst in juli 2009, waarvoor veel belangstelling was en waarbij veel belangstelling voor het voorstel werd getoond.

Gedurende deze periode hebben we een groep militanten en een ondersteunende groep gevormd die regelmatig bijeen zijn gekomen en zich al hebben ingezet voor praktisch werk, gebaseerd op wat al is bereikt door militanten individueel. Vandaag de dag worden de sociale activiteiten van Pró-FASP opgedeeld in twee fronten: het platteland, inheemse front, dat activiteiten uitvoert samen met de Beweging van Landloze Arbeiders (MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) en de inheemse beweging; en een gemeenschap front, dat activiteiten uitvoert met de Nationale Beweging van Inzamelaars van Recyclebaar Materiaal (MNCR - Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável). Intern hebben we relaties gevormd met individuen en andere organisaties, en zijn begonnen met educatieve programma's voor interne politiek. Na ontelbare uren van bijeenkomsten en activiteiten voelen we aan dat we nu klaar zijn om deze volgende stap in de richting van het volgende stadium te zetten: de oprichting van onze organisatie.

De FASP is deel van een traditie die altijd een meerderheid is geweest in het libertaire kamp, die van "het sociaal anarchisme" of "het anarchisme van de massa's", dat verantwoordelijk was voor de opkomst van bepaalde verschijnselen die van groot belang zijn, zoals het revolutionaire syndicalisme. Echter, los van onze overtuiging van de behoefte voor het anarchisme om binnen de volksbewegingen op te treden - wat sommigen de "vectoren van het sociaal anarchisme" hebben genoemd - geloven we dat, om dit te doen, het essentieel is dat er een specifiek anarchistische organisatie is, een positie die niet altijd de positie van de meerderheid is geweest. Dit is de positie die historisch gezien is ingenomen, sinds de geboorte van het anarchisme, door Bakunin (Alliantie van Socialistische Democratie), Malatesta, en zelfs Kropotkin op bepaalde momenten, en ook door de Russische anarchistische communisten van Delo Truda en de Federatie van Anarchistische Communisten van Bulgarije (FAKB). In Latijns Amerika zijn er belangrijke ervaringen geweest, zoals de Junta van de Partido Liberal Mexicano, de Federación Anarquista Uruguaya en Resistência Libertária in Argentinie.

In Brazilie heeft deze massale traditie van het sociale anarchisme gedurende meer dan 100 jaar bestaan, en was het verantwoordelijk voor de vakbondsmobilisaties die in de vroege 20e eeuw zo belangrijk waren. Het waren kameraden van deze traditie die de Braziliaanse arbeidersklasse organiseerde die de strijd voor verworvenheden begon, zoals de werkdag van acht uur. Ze inspireerden evenementen zoals de staking in 1917, die een belangrijke anarchistische deelname had. Ten aanzien van specifieke anarchistische organisaties zijn er groepen geweest die probeerden militanten te organiseren, maar zonder veel succes, gegeven dat in die tijd, het anarchisme in Brazilie - zoals elders in de wereld - werd overheerst door syndicalistische ideeën, die de ontwikkeling van anarchistische organisaties die belangrijk zijn voor werk in de vakbonden niet zo waardeerden. Voorbeelden van organisaties van dit type zijn de eerste Braziliaanse Communistische Partij (1919), de Anarchistische Alliantie van Rio de Janeiro en groepen in São Paulo die zich in die tijd vormden rond bladen, en die verschillende niveaus van activiteit ondersteunden - de anarchistische organisatie en de volksbewegingen, die bij sommigen bekend staan als "georganiseerd dualisme".

Het anarchisme was prominent en instrumenteel in de klassenstrijd in Brazilie tot de jaren 1930, toen een serie van externe en interne factoren er voor verantwoordelijk waren dat het in de vakbonden terrein verloor; het raakte niet in staat nieuwe ruimte voor actie te vinden in de andere vormen van strijd die in de volgende decennia ontstonden. Deze situatie resulteerde in het ontstaan van culturele centra, libertaire studiegroepen en anarchistische groepen die, hoewel ze van de ene kant van het veld van klassenstrijd waren buitengesloten, aan de andere kant belangrijk waren in het levend houden van de vlam van het anarchistische ideaal, waardoor het in staat was de militaire dictatuur te overleven.

1980 was politiek een belangrijk jaar, dankzij het opnieuw ontstaan van een van deze centra - het Centro de Cultura Social de São Paulo (CCC-SP), eerder in 1933 opgericht. De wedergeboorte van de CCC-SP en de mobilisatie voor diens activiteiten hadden een groot belang voor het opnieuw ontstaan van het anarchisme in het São Paulo van na de militaire dictatuur. Lezingen en debatten over verschillende kwesties leidden tot brede participatie en een poging om betrokken te raken bij vakbondsactiviteit, waarbij werd geprobeerd de Braziliaanse Arbeiders Confederatie (COB - ConFederação Operaria Brasileira) nieuw leven in te blazen. We hebben veel te danken aan de CCC-SP, die in de jaren 1990 en vroege jaren 2000 instrumenteel was in het trainen van militanten die het idee voor de FASP lanceerden. Ons contact met diens oudere militanten zoals Jaime Cubero, Antônio Martinez en José Carlos Morel was heel belangrijk voor onze educatie. Samen met hen willen we de educatieve waarde benadrukken van het beter begrijpen van anarchistische ideeën, dat wordt vertegenwoordigd door het werk van Plínio A. Coêlho, wiens werken werden gepubliceerd door Novos Tempos/Imaginário.

De ontwikkeling van het anarchisme in de jaren 1990 en de vroege jaren 2000 heeft ons veel geleerd. We hebben contacten gehad met ervaringen zoals de Federação Anarquista Gaúcha, de Federação Anarquista do Rio de Janeiro en andere initiatieven die volgden uit het proces van het opbouwen van een anarchistische beweging hier in São Paulo. Tegelijkertijd zijn gedurende deze jaren sommigen van ons actief geweest in de volksbewegingen, in de eerste plaats in gemeenschap mobilisatie in de gebieden in de binnenstad, in de bewegingen van landlozen en thuislozen, onder andere. Verder hebben we meegedaan aan de "wereldwijde beweging van verzet" en verschillende demonstraties, bezettingen en andere vormen van directe actie.

Wat we hebben geleerd van zowel de positieve als de negatieve aspecten van deze ervaringen, hoe bescheiden ook, heeft ons zeker gemaakt over sommige dingen:

  • De basis bewegingen waarin de uitgebuite klassen, die lijden onder de gevolgen van klassenstrijd, zichzelf organiseren zijn naar onze mening het enige middel om een revolutionaire transformatie van de maatschappij te bereiken, om het socialisme op te bouwen.

  • Onze inspanningen zouden daarom moeten worden geconcentreerd op het opbouwen van - en deelnemen aan deze bewegingen.

  • In dit proces van opbouw en deelname is het niet genoeg om individueel een onderdeel te zijn van de bewegingen, op een ongeorganiseerde wijze. Het is essentieel dat we deelnemen met een programma, op een georganiseerde wijze.

  • We zouden speciale aandacht moeten besteden aan de verhouding tussen de anarchistische beweging en de volksbewegingen, zodat we niet de fouten van het verleden maken: noch achter de bewegingen te staan, waardoor we toestaan dat we worden meegetrokken, noch aan diens hoofd, waarbij wordt geprobeerd als een voorhoede partij op te treden.

  • Om dit te doen is het niet genoeg om ons te identificeren als anarchisten, maar met een duidelijk programma. We hebben een organisatorisch model nodig dat rekening houdt met de doelen die we willen bereiken.

  • Deze uitgangspunten wijzen naar de behoefte om een specifiek anarchistische organisatie te scheppen, wiens eenheid van theorie en praktijk verantwoordelijke militanten in staat kunnen stellen samen te komen met een gemeenschappelijke strategie die de samenhang geeft die ons werk vereist.

  • Dat is dus wat we hier vandaag hopen te bereiken. We planten bescheiden nog een ander zaad van het anarchisme in deze Latijnse bodem, en zullen hard werken om zeker te stellen dat het bloeit en veelbelovend fruit gaat dragen. Laten we profiteren van lessen die we in het verleden hebben geleerd, om te werken aan het opbouwen van de toekomst. En, door ons voorbeeld, zullen we nieuwe militanten winnen en oude militanten voor onze zaak terugbrengen.
De datum die is gekozen voor onze oprichting vertegenwoordigt een sleutel moment in de geschiedenis van het anarchisme in Brazilie. Op 18 november 1918 ontketenden anarchisten een opstand in Rio de Janeiro, met het doel de eerste sovjet in het land te scheppen. Hoewel het werd verslagen, inspireert de ervaring ons een van de historische momenten van het anarchisme binnen de volksbeweging te vertegenwoordigen, met een grote vechtersmentaliteit in de strijd voor sociale revolutie.

Tenslotte nemen we de leuzen van andere organisaties over bij het uitroepen van de oprichting van de Federação Anarquista de São Paulo!

Etica, compromisso, liberdade! - Ethiek, betrokkenheid, vrijheid!
Nao ta morto quem peleia! - Degenen die strijden zullen nooit sterven!
Arriba los que luchan! - Leve degenen die strijden!

Vivo o anarquismo!
Viva a FASP!

Federação Anarquista de São Paulo (FASP)

18 november 2009

Vertaling naar het Engels door FdCA - kantoor voor Internationale Betrekkingen. Vertaling naar het Nederlands door a-infos-nl


Related Link: http://www.anarquismosp.org
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Rojava: Mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin

Front page

[Colombia] Perspectivas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018

Call for Solidarity with our Russian Comrades!

8 reasons anarchists are voting Yes to Repeal the hated 8th

Comunicado de CGT sobre la Nakba, 70 años de dolores para el Pueblo Palestino

[ZAD] Les expulsions ont commencé, la zad appelle à se mobiliser

Assassinato Político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente!

La Huelga General del 8 de Marzo, un hito histórico

A intervenção federal no Rio de Janeiro e o xadrez da classe dominante

Halklarla Savaşan Devletler Kaybedecek

Σχετικά με τον εμπρησμό

Ciao, Donato!

[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM"

[Catalunya] Continuisme o ruptura. Sobre les eleccions del 21D

Reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : de l'huile sur le feu qui brûle la Palestine

Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Luttons contre le harcèlement et toutes les violences patriarcales !

The Old Man and the Coup

Hands off the anarchist movement ! Solidarity with the FAG and the anarchists in Brazil !

URGENTE! Contra A Criminalização, Rodear De Solidariedade Aos Que Lutam!

¡Santiago Maldonado Vive!

Catalunya como oportunidad (para el resto del estado)

La sangre de Llorente, Tumaco: masacre e infamia

Triem Lluitar, El 3 D’octubre Totes I Tots A La Vaga General

© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]