user preferences

New Events

Brazil/Guyana/Suriname/FGuiana

no event posted in the last week

Brazilie: Protest is geen misdaad - geen enkele stap terug!

category brazil/guyana/suriname/fguiana | repression / prisoners | opinion/analysis author Wednesday November 18, 2009 17:00author by Federação Anarquista Gaúcha - FAGauthor email fag.solidariedade at gmail dot com Report this post to the editors

Verdere details over de repressie tegen de FAG

Zaterdag 31 oktober 2009 verstuurt de Federacao Anarquista Gaucha (FAG) diens broederlijke dank voor al de solidariteit die is getoond, en herbevestigt diens principes ten aanzien van wat op 29 oktober plaatsvond in Porto Alegre. We zijn vrije mannen en vrouwen met idealen, overtuigd van ons recht om ons politiek en sociaal uit te drukken, en we zullen voortgaan op ons pad.

[Português] [English] [Italiano]

fag_6_1.jpg


Protest is geen misdaad - geen enkele stap terug!


Brazilie, Porto Alegre, RS, Zaterdag 31 oktober 2009

Verstuurt de Federacao Anarquista Gaucha (FAG) diens broederlijke dank voor al de solidariteit die is getoond, en herbevestigt diens principes ten aanzien van wat op 29 oktober plaatsvond in Porto Alegre. We zijn vrije mannen en vrouwen met idealen, overtuigd van ons recht om ons politiek en sociaal uit te drukken, en we zullen voortgaan op ons pad.

In de middag van 29 oktober trad de politie van Rio Grande do Sul op op basis van twee bevelen voor het doorzoeken van - en het in beslag nemen van documenten uit - ons openbare gebouw in Porto Alegre en het geregistreerde adres van de website vermelhoenegro.org in de stad Gravatai.

Deze bevelen stelden ze in staat afgedrukt propaganda materiaal, de hard disk van een computer en andere objecten die verband hielden met de zaak in beslag te nemen. Volgens getuigen uit de omgeving probeerden de agenten van de staat eerst de deur van het gebouw, die op dat moment gesloten was, open te breken. Toen ze binnen kwamen werd het bevel voorgelezen en ze begonnen het gebouw te doorzoeken voor posters, nieuwsbrieven en andere documenten. Ze sloten ook de telefoon af, waarbij ze zeiden dat het niet toegestaan is die te gebruiken tijdens een onderzoek.

Echter, los van het genoemde materiaal in het bevel werd ook materiaal dat de gouverneur van de staat, samen met de brigade militair (militaire politie van de staat), verantwoordelijk houdt voor de moord op Eltom Brum da Silva, ander afgedrukt materiaal waarin politieke mening en nieuws werd uitgedrukt in beslag genomen, zoals een bestand van brieven waarin wordt verzocht om het aftreden van de gouverneur en waarin de rol van de Wereldbank in diens politieke plannen wordt afgewezen. Dit materiaal is onderdeel van een publieke campagne die door de FAG werd gelanceerd in de context van een bredere campagne door een grote vakbond en volksmobilisatie die in deze staat gedurende minstens een jaar is doorgegaan.

Volgens de politie is de zaak gebaseerd op een juridische zaak van gouverneur Yeda Crusius (PSDB) tegen de FAG, wegens belediging, laster en smaad wegens het gebruik van het woord "moordenaar", gepubliceerd in pamfletten, posters en op de website. Echter, ook andere, niet hiermee verband houdende documenten, samen met een collectie van backup, archief disks en onze hard disk van de computer werden in beslag genomen. De agenten vroegen ons of er wapens of drugs in het gebouw waren, in een duidelijke poging om ons te criminaliseren; ze wilden ook weten wie beslissingen nam, wie de baas was, hoe de FAG werkte, en of het wettelijk geregistreerd was als een legale associatie.

Ze hadden ook een tweede mandaat, volgens welke ze eisten het adres of de geregistreerde eigenaar van de internet site te weten, een duidelijke bedreiging voor onze vrijheid van meningsuiting, en een poging om de persoon die technisch verantwoordelijk was, die niet werd geïdentificeerd, te criminaliseren. De geregistreerde eigenaar van de URL werd naar het 17e politie bureau gebracht en gearresteerd; en in Gravatai (in de regio Porto Alegre) werd de hard disk van zijn computer in beslag genomen, samen met een palm-top voor persoonlijk gebruik en wat bestanden van oud FAG materiaal die daar gedurende vele jaren waren opgeslagen, zoals posters, bladen en verschillende nieuwsbrieven.

Aan het eind eindigde de politieke repressie door de gouverneur met de arrestatie van vier mensen en ze werden vastgehouden voor ondervraging. Hun verhoren zullen in het 17e politie bureau van Porto Alegre plaatsvinden als de onderzoeken zijn beeinidigd, met mogelijk verder onderzoek tegen de betreffende individuen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de boven vermelde publieke mening campagne in de naam van de FAG over de moord van een kameraad van de Beweging van Landloze Boeren (MST) bij de Southall boerderij in Sao Gabriel (Fronteira Oeste), op 21 augustus van dit jaar. We herhalen dat niet alleen het boven vermelde beledigende materiaal in beslag werd genomen, maar ook verschillende bestanden en disks, politieke documenten, verslagen van bijeenkomsten en zelfs afval; we verwerpen ook het dreigement om de website vermelhoenegro.org te sluiten. Kameraden en sympathisanten zouden zich moeten afvragen waarom onze website is gesloten, of eigenlijk gecensureerd.

De episode van de moord op de landloze boer Eltom Brum da Silva, de strijd van ideeën, het propaganda en agitatie materiaal dat door de FAG over deze gebeurtenissen is geproduceerd, dit alles gaf aanleiding tot de beschuldigingen van belediging, laster en smaad, en de daarop volgende huiszoeking en in beslag name van materiaal dat in de week na 21 augustus 2009 werd verspreid. In Sao Gabriel, in het zuiden van het land, werd de landloze boer Brum op een laffe wijze vermoord, met een kaliber 12 pistool in de rug geschoten, maar er is tegenstrijdig bewijs over wie voor zijn dood verantwoordelijk is. Er is een fundamentele vraag en we hebben die naar voren gebracht: ongeacht op wiens naam het pistool geregistreerd was en ongeacht zijn bedoelingen, is het niet deze regering die verantwoordelijk is voor de politie en de andere statelijke instituties?

Aan de top van de hierarchie zijn de statelijke gouverneurs van Brazilie, de chefs van de statelijke politiemachten (burgerlijk en militair); dus is de gouverneur van Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, direct verantwoordelijk voor iedere actie door degenen die onder haar commando staan, zoals het geval zou zijn in iedere andere staat in het land. Maar er zijn ook andere belangrijke overwegingen. Het openbaar beleid dat wordt uitgevoerd door regeringen is ook de verantwoordelijkheid van degenen die het opstelt en het uitvoert, opnieuw vertegenwoordigd door de chef, de gouverneur. Niet alleen de zaak van de moord op een landloze boer in 2009, die de pers voor een politicus uitmaakte, maar ook de gevolgen van onderwijs en gezondheid beleid, van de criminalisering van armoede in de stedelijke gebieden en op het platteland, evenals de sociale - en arbeidersbewegingen die de legitieme vlaggen zijn die verschillende sectoren van de georganiseerde mensen gedurende jaren hebben opgezet tegen deze regering. Er zijn geen geïsoleerde gevallen, slechts een verharding van de criminalisering en van de brutale repressie van al deze sectoren, zoals de staking van de bankarbeiders en de staking van de staatsschool onderwijzers in 2008, en de poging om de oppositie van de arbeiders in de publieke sector, geleid door de vakbond CPERS, in diens lange strijd te criminaliseren. Noch kunnen we de politieke vervolging vergeten te vermelden die samen met het statelijke openbaar ministerie is gelanceerd tegen de MST, een statelijke samenzwering die duidelijk gericht is op het criminaliseren ervan.

Een andere verergerende factor in deze regering zijn de gevolgen - op de korte, middellange en lange termijn - van diens Wereldbank schulden, bijvoorbeeld de poging de Pampa in de uitverkoop te doen aan de belangen van papier producenten, het overheersen van grote landbouwbedrijven boven door gezinnen beheerde boerderijen en het directe en indirecte financieren van nationale en multinationale groepen en bedrijven.

In de laatste plaats wordt het neo-liberale strategische plan voor Rio Grande do Sul, in het openbaar aangekondigd met het Agenda 2020 programma, toegepast en deze doelen zijn de verantwoordelijkheid van al degenen die de regering uitmaken met politieke functies (1e, 2e en 3e niveau) en in de eerste plaats gouverneur Yeda Crusius, die natuurlijk haar regeringsplan, of eigenlijk het plan van de elites die haar en de belangen die ze vertegenwoordigen, verdedigt.

Laten we de rol van de heersende klassen als beleidsmakers en hun invloed in het spel van belangen, die de verschillende Rio Grande do Sul regeringen kenmerken, niet vergeten. Het zijn de belangen van de grote landeigenaren en grote landbouwbedrijven en hun hele vernietigende ketting, zoals de papier industrie, de "groene woestijn" (1), de uitputting van water reserves, de poging de MST te criminaliseren, de sluiting van rondtrekkende scholen in de kampen, enz. Ook de belangen van degenen die leven door het systematisch plunderen van het volk staan op het spel, van geinstitutionaliseerde corruptie, verduistering door de banken, de oude orde van degenen die het volk uitbuiten en verachten, evenals hun rechten en hun vaardigheid om te rebelleren. Er zijn talrijke aanklachten en bewijs van schandalige corruptie geweest, er zijn veel pogingen geweest om de vakbonden belachelijk te maken en tegen te houden als de verschillende categorieën van arbeiders en de sociale bewegingen hun verwerping van dit alles, hun mening, uiten.

Het beleid om de arbeiders hun rechten af te nemen, waarvan vele gedurende de laatste honderd jaar trots zijn gewonnen door langdurige strijd door de vakbonden, is niet het exclusieve bezit van de regering Lula. Hier in Rio Grande do Sul heeft de regering van Yeda Crusius verschillende middelen om de staatsschool onderwijzers en hun vakbond (de CPERS) (2), evenals diens leiders, aangenomen en blijft die gebruiken. De openbare scholen van de staat zijn een zakendeal tussen de regering en private organisaties, de onderwijs stichtingen, die niets meer zijn dan riolen voor overheidsgeld met hun logica van management en hun belangen, geworden, waar de gebruikelijke verdachten de winnaars zijn en de mensen de verliezers zijn. De verworvenheden van decennia van strijd door onderwijs arbeiders worden aangevallen door het huidige onderwijsbeleid van de statelijke regering, eens verpersoonlijkt door Mariza Abreu, ex-minister van onderwijs.

Het CPERS-syndicaat organiseerde samen met andere vakbonden in de statelijke publieke sector in het Forum dos Servidores (Forum van Publieke Sector Arbeiders), die samen met verschillende sectoren van de volksbeweging, arbeidersbeweging en studentenbeweging dit beleid heeft afgewezen en zich er tegen en tegen diens gevolgen keert. Deze campagne, die bekend staat als "Yeda Out" en waaraan we meedoen, is de achtergrond voor de strijd van propaganda en agitatie die aanleiding is geweest voor de juridische actie tegen de FAG.

We willen de solidariteit bekend maken die onmiddellijk aan ons werd getoond door vele kameraden, organisaties, vakbonden, alternatieve media bronnen, door de mensenrechten commissie van de MST, door het CPERS-Syndicaat in de personen van diens president en vice-president, die tijdens de politie operatie naar ons gebouw kwamen. We willen deze vakbond en andere vakbonden ook bedanken voor het aanbod van de diensten van hun juridische afdelingen. Solidariteit voor ons is een principe en we zijn verheugd over alle uitingen van solidariteit die we hebben ontvangen en zeker zullen blijven ontvangen van al onze gewaardeerde kameraden, zoals de CGT-Spanje en onze zuster-organisatie, de Federacion Anarquista Uruguaya (FAU).

In de voorbeelden van Sacco en Vanzetti herbevestigen we de criminele aard van de heersende klassen, hun heersende elites, het kapitalistische systeem, zullen blijven botsen met het antagonisme en de validiteit van onze vormen van strijd, onze principes en bovenal het recht op vrijheid waarvoor we zullen blijven strijden. Met een oog stevig op de libertaire horizon die we proberen te bereiken, met de waardigheid van onze militanten en de solidariteit van de onderdrukte klassen, van de mensen die strijden, hun verlangens om nu het pad in de richting van een nieuwe maatschappij te beginnen aan te leggen, wiens wachtwoord is geen enkele stap terug!

Een verwonding voor de ene is een verwonding voor allen!
Voor socialisme en vrijheid!
Degenen die strijden zullen nooit sterven!

Federação Anarquista Gaúcha


Vertaling naar het Engels door FdCA - kantoor voor Internationale Betrekkingen. Vertaling naar het Nederlands door a-infos-nl


Noten:

1. Een term die wordt gebruikt om de gevolgen aan te geven van monocultuur in bosbouw voor papier productie en diens negatieve gevolgen.
2. Centro dos Profesores do Estado do Rio Grande do Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Educacao.

Related Link: http://www.vermelhoenegro.co.cc/
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Les victoires de l'avenir naîtront des luttes du passé. Vive la Commune de Paris !

Contra la opresión patriarcal y la explotación capitalista: ¡Ninguna está sola!

100 Years Since the Kronstadt Uprising: To Remember Means to Fight!

El Rei està nu. La deriva autoritària de l’estat espanyol

Agroecology and Organized Anarchism: An Interview With the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)

Es Ley por la Lucha de Las de Abajo

Covid19 Değil Akp19 Yasakları: 14 Maddede Akp19 Krizi

Declaración conjunta internacionalista por la libertad de las y los presos politicos de la revuelta social de la región chilena

[Perú] Crónica de una vacancia anunciada o disputa interburguesa en Perú

Nigeria and the Hope of the #EndSARS Protests

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]