user preferences

New Events

Hungary / Romania

no event posted in the last week
Recent articles by tőkés győző
This author has not submitted any other articles.
Recent Articles about Hungary / Romania Economy

Proletárharcok helyett... Feb 23 09 by Barikád Kollektíva

Ungheria: Altro che lotte proletarie... Feb 23 09 by Barikád Kollektíva

Instead of proletarian struggles… Feb 04 09 by Barikád Kollektíva

anarcho-kommunista röpirat a munkásokhoz

category hungary / romania | economy | opinion/analysis author Friday August 28, 2009 15:58author by tőkés győző - holnapután anarchista újságauthor email holnaputan at citromail dot huauthor address hungary Report this post to the editors

propaganda

a magyarországi agitáció

CSAK TŐKÉHEZ KELL MUNKA!

Minden eddigi gazdasági és politikai rend a tulajdonon és annak felhalmozásán alapult. Ez pedig néhányak gazdagságát és milliók nyomorúságát eredményezte. A tulajdon védelmére bürokratikus apparátusok (államok) alakultak ki, melyek törvényekkel védik a tőkések érdekeit velünk szemben. Mindenünktől megfosztottan adjuk el szellemi és fizikai munkaerőnket életünk minden percében, a puszta létünkért. A profitért folytatott kegyetlen verseny áldozatai mi vagyunk, miközben egyre kevesebbek kezében összpontosul a gazdasági hatalom. A működéséből, és így a gazdasági válságból adódó adósságok és terhek minket sújtanak, de többet már nem bírunk, és nem akarunk elviselni!

A politikai hatalom is egyre kevesebbek kezében koncentrálódik, a gazdasági „rend” fenntartása érdekében. Új és régi politikai rendszerek nevében uszítanak minket egymásnak, csak azért, hogy minket, a munkások millióit megosztva, a jelen gazdasági válságot is átvészelhessék, és azután is tovább sanyargathassanak. Ez pedig sikerül is, hacsak nem parancsolunk megálljt saját rabszolgalétünkbe való kényszerítésnek. Mert számunkra mindegy, miként nevezik is az adott rendszert, ha a tulajdonból fakadóan, annak szenvedői vagyunk. Csak mi vagyunk felelősek azért, hogy szabadon garázdálkodhatnak ezek a zsarnokok, és csak mi számolhatjuk fel ezt az embertelen rendszert.

NE HIGGY, A SZEMFÉNYVESZTŐ IDEOLÓGIÁKNAK!
A TULAJDON MUNKÁT, A MUNKA NYOMORT JELENT.
TEDD TÖNKRE AZT, AMI TÉGED TÖNKRETESZ!

CSAK SZOLGASÁG, AMIT KÍNÁLNAK!

Az elszegényedés, a növekvő nyomor, a megélhetési nehézségek, kétségbeesett lépésekre készteti a munkások nagy részét. A kisemmizettek milliói vagy elvándorolnak egyik kontinensről, államból, régióból a másikba a nincstelenség és az éhség elől vagy más, hozzájuk hasonló nyomorultakra támadnak, létbiztonságuk megőrzéséért. Ezt mind fizikai, mind gazdasági értelemben is teszik. Egyre több munkát vállalnak, mind kevesebb bérért, hogy konkurenciaharcukkal atomizálódjanak és a jelen társadalmi és gazdasági rend legtökéletesebb alattvalóivá alacsonyítsák magukat. Hamis közösségi érdekeket, értékeket és léttudatot fantáziálnak, ami pedig csak a rendszer valódi haszonélvezőinek, a tőkéseknek kedvez. A nemzeti öntudat és a rasszizmus így remek üzlet, és a hatalom fenntartásának is érdeke, mert a valódi ellentéteket, a társadalmi feszültség alapjait figyelmen kívül hagyja. Célja: a tulajdon társadalmának és az osztályviszonyoknak fenntartása minden áron! Ezt pedig maguk, a kizsákmányoltak teszik valósággá „szabad” akaratukból. Miért is ne támogatná az uralkodó osztály ezen törekvéseket?

A tőkéseket nem érdekli a nemzeti, faji, vallási vagy nemi hovatartozás, pusztán a profit növekedése és a tőke felhalmozása, amihez az olcsóbb nyersanyagra és munkaerőre van szüksége, amivel pedig áthidal országhatárok fölött. Míg Ők tehát globálisak, a munkások zöme tudatilag lokális korlátokban él. Ez pedig a rabszolgalétünk elfogadását jelenti. Addig, amíg ezt nem ismerik fel a föld nyomorba és nélkülözésbe taszított milliárdjai, addig a gazdaság haszonélvezői szabadon garázdálkodhatnak. Ne tűrjük tovább az uszítást elnyomott testvéreinkkel szemben!

A MUNKÁSNAK NINCS HAZÁJA!
NEMZETI TUDAT HELYETT OSZTÁLYÖNTUDATOT!
NE POLGÁRHÁBORÚT! PROLETÁRFORRADALMAT!

Related Link: http://www.holnaputanujsag.eoldal.hu
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]